W poniedziałek, 20 marca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Traugutta. Zostanie na niej wprowadzony jeden kierunek ruchu – na odcinku od skrzyżowania z Czerwonych Klonów do skrzyżowania z ul. ks. Indyka – czyli w sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji.

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

Dojścia do budynku KMP będą się odbywały wydzielonym fragmentem chodnika – od ul. Czerwonych Klonów, a następnie od ul. ks. Indyka. Wykonawca inwestycji prowadzonych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023” przewiduje, że taka sytuacja potrwa około tygodnia. W tym czasie ekipy zintensyfikują prowadzone tam prace.

Następnie zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. Nie będzie można jednak parkować samochodów tuż przed KMP.

Przypomnijmy, że w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich, w Mościcach jest realizowanych 9 zadań drogowych, które zmienią komunikacyjnie tę dzielnicę.

(sm)