- Prosimy o udzielanie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z okresem zimowym, a tym samym niskich temperatur i opadów śniegu – informuje Centrum Usług Społecznych. Placówka zaznacza, by mieć na uwadze w szczególności bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

zgłoś potrzebujących do CUS

Centrum Usług Społecznych może wyżej wymienionym osobom udzielić pomocy w formie:
- schronienia w „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” przy ul. Prostopadłej 9a.
- gorącego posiłku wydawanego w Kuchni Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Prostopadłej 9a.
- pomocy finansowej w formie: dodatku węglowego, zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu odzieży, obuwia, żywności.
- pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Osoby, które potrzebują pomocy lub chcą takową dla kogoś zgłosić, mogą zadzwonić pod numery telefonów CUS - 14 688 21 02, 14 688 20 73 lub 14 688 20 45, 14 688 20 20. Interwencje można również zgłaszać do Straży Miejskiej (986 lub 14 621 14 25 oraz Policji (997, (47) 831 21 22). W przypadku natychmiastowej pomocy najlepiej działać szybko i zatelefonować pod 112.

(mt)