Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje o nieprzydatności do spożycia wody pobieranej ze studni publicznej przy ul. Orkana (tzw. „źródełko”).

szklanka wody

Sprawozdania z badań kontrolnych wykonanych w czerwcu przez PPIS w Tarnowie potwierdzają, że w wodzie występują kolonie bakterii grupy coli. W zakresie wskaźników mikrobiologicznych nie spełnia ona wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

(sm)