Straż Miejska od dnia pierwszych intensywnych opadów tj. 21 maja 2019 roku prowadzi działania związane z obfitymi opadami deszczu, które stanowią realne zagrożenie dla mieszkanców miasta Tarnowa.

Funcjonariusze realizują kontrole miejsc zagrożonych, przyjmują do realizacji interwencje związane z zgłoszeniami mieszkańców w zakresie lokalnych podtopień, kontrolują na bieżąco stan cieków wodnych – m.in. Biała, Wątok, Strusinka, weryfikują informacje zgłaszane przez mieszkańców dotyczące zagrożenia powodziowego, niezwłocznie przekazując je do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa.

W związku z wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego, dodatkowo wzmocniono całodobową obsadę funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W ciągłej dyspozycji pozostaje 8 radiowozów wyposożonych w systemy ostrzegania ludności.

Straż Miejska w trakcie prowdzonych działań używa Drona do celów patrolowania miejsc zagrożonych w tym terenów niedostępych dla patroli pieszych czy zmortyzowanych a będących realnie zagrożonymi w przypadku powodzi.