W naszym mieście ruszyła realizacja zadania mającego na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób przewlekle chorych ze znacznie ograniczoną zdolnością poruszania się.

Logo Centrum Usług Społecznych w Tarnowie

Rehabilitacja prowadzona jest w domu chorego. Poprzedzona jest ona lekarską oceną stanu zdrowia pacjenta i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Osoby objęte zadaniem oraz ich opiekunowie otrzymują dodatkowo wsparcie psychologiczne, skierowana jest także do nich edukacja zdrowotna.

Koordynatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, natomiast jego realizację powierzono wyłonionym w konkursie ofert organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu „Aktywni dla Zdrowia” (ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11 oraz Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie (ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Tarnów – Nowe Spojrzenie” przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

(sm)