Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj LXXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady odbędą się w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. Początek sesji o godz. 9.

Budynek, w którym mieści się Sala Lustrzana

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchają informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Tarnowa oraz wezmą udział w dyskusji na temat rozwoju komunikacji miejskiej w Tarnowie.

Podjąć mają również dwie uchwały o charakterze personalnym: dotyczącą desygnowania osób do składu komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2023 oraz określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dyskutować będą ponadto nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie. Ewentualna zmiana dotyczyć ma prawa do postoju dla rodziców lub opiekunów prawnych odwożących dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych położonych w Strefie Płatnego Parkowania.

Program sesji może być również poszerzony o nadanie nazw dwóm tarnowskim ulicom: biegnącej w kierunku południowym od ul. Lotniczej (ul. Pilotów) oraz biegnącej w kierunku południowym od ul. Ablewicza (ul. bł. Karoliny).

Proponowany porządek obrad LXXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie dostępny jest pod adresem: www.tarnow.esesja.pl.

Obrady dzisiejszej sesji transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

(sm)