Już za dwa dni, w czwartek, 2 lutego o godz. 17, w Czytelni Czasopism Bieżących Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie odbędzie się pierwszy wykład w ramach cyklu „Spotkania z historią Tarnowa”.

Plakat pierwszego wykładu w ramach "Spotkań z historią Tarnowa"

O początkach Tarnowa i życiu jego mieszkańców w średniowieczu mówił będzie znany tarnowski historyk Krzysztof Moskal. Wykład połączony będzie z promocją jego książki: „Spycimir herbu Leliwa, kasztelan krakowski i założyciel Tarnowa”.

„Spotkania z historią Tarnowa” to cykl, podczas którego przedstawione zostaną najciekawsze wydarzenia z dziejów naszego miasta. Usłyszeć w nim będzie można o osobach, które miały decydujący wpływ na Tarnów, a także o najważniejszych ulicach, placach i budynkach, które stanowiły lub stanowią do dzisiaj jego substancję. Nie zabraknie też ciekawostek i pytań, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi.

Tematy kolejnych wykładów zaplanowanych na pierwsze półrocze to:

- Tarnów u progu nowożytności

- Tarnów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

- Tarnów galicyjski

- Tarnów w II Rzeczpospolitej i podczas okupacji niemieckiej

- Tarnów w okresie PRL

(sm)