Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zachęcają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w małopolskim konkursie na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM”. Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Prace powinny być przesłane listownie w terminie od 21 do 29 listopada 2022 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Prace przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być zamieszczone na nośnikach typu płyta CD, DVD lub pendrive koniecznie w formacie mp4

Koperta powinna być zatytułowana - Konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”.

Szczegóły zawarte są regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania

  • 304.46 KB
    Regulamin konkursu na animację Patrzeć i być widocznym 2022
  • 142.17 KB
    Deskrypcja regulaminu KONKURSu NA ANIMACJĘ 2022 Patrzeć i być widocznym