Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłosił przetarg na rozbudowę ulic Szkotnik i Sikorskiego. Otwarcie ofert nastąpi w czwartek, 28 lipca.

Ulica Szkotnik

Prace zaplanowano na ponad półkilometrowym odcinku tej, niezwykle ważnej dla układu komunikacyjnego miasta, arterii. Przebudowana zostanie jezdnia, skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Mościckiego oraz wlot skrzyżowania z ulicą Szujskiego, a także zatoki autobusowe i zjazdy. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstaną ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, jak również nowe energooszczędne oświetlenie.

- Jednak w pierwszej kolejności wykonawca będzie musiał zająć się przebudową sieci infrastruktury podziemnej, w celu usunięcia kolizji, budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacją sygnalizacji świetlnej; poprzedzone zostaną pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek.

W trakcie realizacji inwestycji, remontowane ulice nie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu pojazdów i pieszych – będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu.

Tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji od dłuższego czasu przygotowywał się do przeprowadzenia skomplikowanych logistycznie i kosztownych prac na ulicach Sikorskiego i Szkotnik. Zaplanowano je tak, by stanowiły spójny element układu komunikacyjnego obejmującego projektowany węzeł Owintar, w rejonie skrzyżowań Narutowicza-Krakowska i Narutowicza-Bandrowskiego, z uwzględnieniem niedawno zmodernizowanego węzła przesiadkowego Krakowska-Dworcowa.

Ważnym elementem przygotowań do realizacji tego zadania były również – zakończone sukcesem – starania o uzyskanie dofinansowania inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Jeśli wszystkie procedury uda się przeprowadzić zgodnie z planem, nowa jezdnia, zatoki, przystanki, chodniki i ścieżki rowerowe powinny być gotowe w drugiej połowie przyszłego roku.