Około 1300 uczniów z tarnowskich podstawówek podeszło do tegorocznego egzaminu ósmoklasistów. Jest to młodzież zarówno ze szkół publicznych jak i niepublicznych. Za nimi pierwszy dzień testu z języka polskiego.

Ósmoklasiści

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się dzisiaj o godzinie 9 rano testem z języka polskiego. Egzamin miał sprawdzić znajomość lektur oraz stopień opanowania przez ucznia czytania ze zrozumienie, interpretacji i tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Jutro młodzi podejdą do testu z matematyki, na którego napisanie będą mieli 100 minut. Egzamin sprawdzi wiedzę z geometrii, arytmetyki i innych działań. W czwartek, podczas ostatniego dnia, sprawdzana będzie wiedza z wybranego języka obcego nowożytnego. Test potrwa 90 minut.

Wyniki egzaminów pojawią się 1 lipca. Wpłyną one na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły, ponieważ aż połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Kolejna część to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia. Każdy uczeń musi podejść do egzaminu.

W całej Polsce ponad pół miliona uczniów klas ósmych pisało dzisiaj test.

(mt)