22 stycznia, przy kurhanie na Cmentarzu Starym, o godzinie 12, spotkają się przedstawiciele miasta oraz organizacje patriotyczne by uczcić 159. rocznicę powstania styczniowego. Samorządowcy zostawią przy mogile zapalone znicze oraz wiązanki kwiatów. Ze względu na pandemię nie będą organizowane dodatkowe uroczystości, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy Tarnowa.

Powstanie - plakat

Przypomnijmy, że powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym wywołanym przeciwko Rosji. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego. Miało także charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Powstanie zakończyło się niepowodzeniem jesienią 1864 roku. Złapanych powstańców i sympatyków powstania rozstrzeliwano lub zsyłano na Syberię.

(mt)