Narodowe czytanie na rynku w Żabnie miniaturaJuż po raz ósmy w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP włączyła się Gmina Żabno. Tegoroczną lekturą był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.Wybitne dzieło literatury polskiej przy fontannie na żabnieńskim Rynku czytali samorządowcy, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Żabna, zespół Otfinowianie oraz uczniowie i nauczyciele gminnych szkół, mieszkańcy miasta i gminy Żabno. 

Uczestnicy siedzący podczas narodowego czytania

Wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowy egzemplarz „Moralności pani Dulskiej” wraz z okolicznościową pieczęcią.

Narodowe czytanie na rynku w Żabnie

Czytaniu towarzyszył występ orkiestry dętej OSP w Szczucinie. Muzycy zaprezentowali utwory z różnych gatunków muzycznych oraz zaprosili do wspólnego śpiewania. Wydarzenie było także okazją do wręczenia nagród uczestnikom i laureatom konkursu „Zaczytane wakacje” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie.

Widok na orkiestrę towarzyszącą narodowemu czytaniu

Akcję Narodowe Czytanie w Żabnie patronatem honorowym objęli Burmistrz Żabna Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Organizatorami wydarzenia były instytucje kultury Gminy Żabno: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

Starosta Roman Łucarz towarzyszący w narodowym czytaniu

Starosta Roman Łucarz podczas czytania dzieła