Tomasz Stelmach z wieńcem na uroczystości miniaturaStarosta Tarnowski Roman Łucarz sprawował honorowy patronat nad tarnowskimi obchodami upamiętniającymi Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości samorząd powiatu tarnowskiego reprezentowali etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach i radny powiatowy Józef Gądek.

 W całym kraju obchodzona była 78. rocznica rzezi wołyńskiej z 11 lipca 1943 roku, kiedy to rozpoczęła się kulminacja mordów na ludności polskiej oraz innych mniejszości narodowych zamieszkujących Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej. Zbrodnie te były dokonywane w okrutny sposób przez oprawców z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Podczas mszy w kościele

Tarnowskie uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich, która odprawiona została w kościele Maksymiliana M. Kolbego w Tarnowie. Następnie nastąpił przemarsz ulicami gen. Józefa Bema i Najświętszej Marii Panny pod Kurhan Kresowy na Starym Cmentarzu. Tam odśpiewany został hymn państwowy, przywołano fakty oraz wspomnienia świadków, a także złożono wiązanki kwiatów i światła pamięci.

Przemarsz ulicą na stary cmentarz

Tomasz Stelmach z wieńcem na uroczystości

 Organizatorem tarnowskich obchodów było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Tarnowie.

Zgromadzeni słuchają przemowy

Poniżej więcej zdjęć uroczystości.

Przemowa uczestnika podczas uroczystości na cmentarzu

Przemowa uczestnikczki podczas uroczystości na cmentarzu

Przemowa Józefa Gądka podczas uroczystości na cmentarzu

Skladanie wieńców

Uczestnicy podczas przemowy na cmentarzu

Józef Gądek składa wieniec

Uczestnik z kartką przypominającą datę 11 lipca

Zdj. Paweł Topolski