Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

janowice 1 miniPodczas gospodarczej wizyty w regionie tarnowskim Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk miał briefing prasowy w Janowicach przy zmodernizowanej trasie powiatowej Tarnów - Zakliczyn  oraz zapoznał się ze stanem zaawansowania prac przy budowie obwodnicy Tuchowa, inwestycji prowadzonej przez województwo małopolskie. Minister obiecał kolejne transze pieniędzy dla samorządów na przedsięwzięcia drogowe.

 

Modernizacja 18-kilometrowego odcinka drogi powiatowej relacji Tarnów – Zakliczyn w miejscowościach Rzuchowa, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinka, Janowice, Wróblowice i Lusławice kosztowała przeszło 6,7 mln zł. Realizacja tak dużej inwestycji to efekt montażu finansowego środków rządowych i samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ponad 3,1 mln zł.

- Obiecaliśmy realne wsparcie dla samorządów w przebudowie i modernizacji lokalnych dróg i słowa dotrzymujemy – powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas briefingu prasowego w Janowicach. – Wydaliśmy już na ten cel 10 miliardów złotych i kolejne kwoty są przygotowywane. Ta inwestycja, na ważnej dla mieszkańców z powodów komunikacyjnych, ale również pięknej krajobrazowo trasie relacji Tarnów – Zakliczyn nie byłaby możliwa w takim zakresie gdyby nie wsparcie rządowe. Co istotne: takie inwestycje jak ta tutaj realizowane są przez lokalne firmy budowlane, które korzystają z tutejszych surowców i materiałów. Te setki, tysiące budów to więc nie tylko bezpieczne drogi, ale i dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

janowice 3

Starosta Roman Łucarz podziękował za rządowe dofinansowanie do remontu tej drogi.

- Dla tutejszych mieszkańców ta droga jest bardzo ważna. Staraliśmy się przebudować ją jak najlepiej, aby był nie tylko odpowiedni komfort jazdy, ale także by była bezpieczna. Stąd na przykład oświetlone przejścia dla pieszych – mówił Roman Łucarz. – Powiat tarnowski w ostatnich latach bardzo się zmienił i robimy wszystko, aby wciąż zmieniał się na lepsze. Mamy przygotowane kolejne projekty drogowe i występować będziemy o ich dofinansowanie.

janowice 5

Obwodnica Tuchowa powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977. Będzie miała 2,7 km długości, trzy ronda oraz dwa wiadukty nad torami kolejowymi i ul. Polną. Budowany jest też most nad Białą o długości przeszło 300 m, a wzdłuż trasy urządzane są drogi serwisowe. Wykonane są dodatkowe zabezpieczenia powodziowe, obwodnica będzie oświetlona i będzie wyposażona w kanalizację deszczową. Inwestycja kosztująca 63,5 mln zł uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

tuchow 13 dron

O budowie tej obwodnicy mówiło się przez wiele lat, ale ciągle występowały jakieś przeszkody. A na drogę, która wyprowadzi ruch samochodów z centrum miasteczka, z utęsknieniem czekają mieszkańcy tuchowskiej gminy.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka z dumą mówił, że po pierwszym wbiciu łopaty w maju 2020 roku prace ruszyły z impetem i to na całym odcinku.

tuchow 5

- W ekspresowym tempie powstaje bezpieczna droga o wysokich parametrach technicznych. Nie jest w żaden sposób zagrożony termin zakończenia inwestycji, który ustalony jest na koniec tego roku. Pokazujemy, że nasza zgodna współpraca z rządem, a także z samorządami lokalnymi przynosi dobre efekty, że w partnerstwie realizować możemy nawet trudne i skomplikowane przedsięwzięcia - stwierdził Łukasz Smółka.

Minister Andrzej Adamczyk gratulował samorządowi województwa małopolskiego tak sprawnej realizacji tej inwestycji.

- Obecny zarząd województwa robi to, o czym poprzednie zarządy tylko mówiły. Każda obwodnica to ulga dla miasta, ale w tym przypadku ważne jest również, że droga pełnić będzie dodatkowo funkcję przeciwpowodziową i chronić domy mieszkańców przed zalaniem przez rzekę Białą. Raz jeszcze gratuluję tak dobrze prowadzonej budowy - podkreślił minister w Tuchowie.

Podczas briefingu prasowego w Janowicach, jak i wizytacji terenu budowy obwodnicy Tuchowa obecni byli także Posłowie Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz liczni samorządowcy.