Najpoważniejsze prace remontowe na ulicy Warsztatowej zostały już wykonane. Modernizacja powinna się zakończyć jeszcze w tym kwartale. Gruntowna przebudowa 200-metrowego odcinka pomiędzy ulicami św. Katarzyny i Sportową jest prowadzona od 8 marca.

Po sfrezowaniu starej nawierzchni jezdni i przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, wykonano najbardziej wymagający etap – zbudowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 188 metrów. Teraz kolej na roboty drogowe i budowę nowych chodników.

Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego (jest kładziony na położonej wcześniej nowej podbudowie). Chodniki i zjazdy do posesji są remontowane, krawężniki i obrzeża wymieniane na nowe.

Koszt remontu tego odcinka Warsztatowej to ok. 800 tysięcy zł, przy czym ok. 360 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończenie remontu będzie oznaczało finał wszystkich prac na Warsztatowej.

Wygląd zmieniła także znajdująca się w sąsiedztwie ulica Sportowa, która gruntownej modernizacji została poddana w ubiegłym roku.