Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Trwa siódma edycja konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Dla jego uczestników przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych. Jeszcze przez tydzień, do czwartku 15 kwietnia, trwa głosowanie internautów. Wyniki konkursu znane będą natomiast w drugiej połowie kwietnia.

Głównym celem konkursu, który już trwale zapisał się w krajobrazie Tarnowa, jest kształtowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz promocja przedsiębiorczości i innowacyjności. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: pierwsza z nich to uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych, druga – studenci. W obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe – w wysokości 2000, 1500 i 1000 złotych – dla autorów trzech najlepszych projektów. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do szóstego otrzymają natomiast nagrody rzeczowe.

W tym roku na konkurs nadesłano 22 filmy – autorzy osiemnastu z nich to uczniowie tarnowskich szkół, cztery pozostałe są dziełem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w naszym mieście. Warto przy tym podkreślić, że z uwagi na epidemię koronawirusa, która uniemożliwiła przeprowadzenie ubiegłorocznej edycji konkursu, organizatorzy zagwarantowali udział w tegorocznym TJB wszystkim, którzy złożyli swoje biznesplany w 2020 roku. Jedynym warunkiem było kontynuowanie nauki w tej samej szkole.

Do czwartku 15 kwietnia zgłoszone propozycje podlegają ocenie internautów. Głosować można na stronie: https://bit.ly/tjb2021-glosowanie, na której dostępne są również wszystkie filmy. Projekt, który zgromadzi największą liczbę głosów zdobędzie nagrodę publiczności.

Niezależnie od tego oceny prac konkursowych i prezentacji wideo dokona obradujące on-line trzyosobowe jury w składzie: zastępca prezydenta Tarnowa, Agnieszka Kawa, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, Agnieszka Batko oraz przewodniczący Rady Gospodarczej przy prezydencie Tarnowa, Ryszard Półtorak. Nadesłane projekty jurorzy ocenią w trzech kategoriach: innowacyjność, oryginalność oraz szansa na wdrożenie i potencjalny sukces rynkowy. W każdej kategorii praca może otrzymać 15 punktów. Dodatkowe pięć punktów przyznane może być za autoprezentację. Autorzy sześciu najlepszych projektów wytypowanych przez jury w każdej kategorii przejdą do etapu trzeciego, w którym raz jeszcze zaprezentują przed jurorami swoje biznesplany.

W 2019 roku jury najwyżej oceniło pomysły Witolda Jaworskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, chcącego otworzyć basket pub, łączący fanów NBA oraz Deryi Arslan z Zespołu Szkół Technicznych za projekt „Kolorowe buciki”, czyli tworzenie ręcznie spersonalizowanego obuwia.

Internauci za najciekawszy uznali natomiast projekt studentki PWSZ, Pauliny Kędrek. Przedstawiła ona biznesplan utworzenia gabinetu fizjoterapeutycznego „Aktywna mama”, przeznaczonego dla kobiet w ciąży i w połogu.

(sm)