Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Remont ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Warsztatowej przebiega zgodnie z planem. Sprzyja mu niewielki ruch, spowodowany ograniczeniami w poruszaniu się, związany z epidemią koronawirusa.

 

Wykonująca prace firma Eurovia, prowadzi modernizację na odcinku długości 440 metrów. Aktualnie wykonywane są tzw. przykanaliki i remont przyłączy wodociągowych oraz podbudowa jezdni po północnej stronie. W następnej kolejności realizowana będzie wymiana krawężników i odtworzenie nawierzchni jezdni oraz remont chodnika.

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg i Komunikacji, podczas prowadzonych prac będzie utrzymana ciągłość ruchu w obu kierunkach. Odbywa się on zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Koszt modernizacji to blisko 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty miasto może otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych.