W piątek 20 września br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, odbyło się szkolenie dla oficerów prasowych, profilaktyków społecznych komend powiatowych i miejskich garnizonu małopolskiego, przedstawicieli Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Krakowie oraz policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Wykłady o tematyce romskiej i żydowskiej zrealizowano dzięki współpracy Komendy Głównej Policji z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i Fundacją „W stronę dialogu”. Przedmiotem szkolenia było współczesne życie społeczności żydowskich i romskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych podczas kontaktów służbowych policjantów z przedstawicielami grup etnicznych, narodowych i religijnych.

Swoją wiedzą o historii, kulturze, religii, obyczajach podzielili się:

- dr Mariusz Jastrząb oraz Katarzyna Jankowska - przedstawiciele Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – tematyka żydowska,

- dr Małgorzata Kołaczek - Fundacja „W stronę dialogu”, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego – tematyka romska.

Wszystkim prelegentom należą się serdeczne podziękowania za przekazanie wiedzy i udział w dyskusjach (również kuluarowych), a kierownictwu Oddziału Prewencji Policji w Krakowie za udostępnienie sali wykładowej z wyposażeniem.

Szkolenie ze strony policyjnej zorganizował Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie.