Znamy zasady naboru na miejskie półkolonie. Elektroniczny nabór wniosków rusza 18 marca o godz. 8 i potrwa do 22 marca do godz. 15. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie opiekunowie dziecka zostaną poinformowani do 22 marca do godz. 18.

Półkolonie są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, mających adres zamieszkania na terenie Tarnowa lub uczęszczający do tarnowskiej szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI. W miarę wolnych miejsc po  5 kwietnia przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie Tarnowa – w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

W tym roku półkolonie odbędą się w trzech terminach w dwunastu placówkach. Turnusy wyznaczono od 24 czerwca do 5 lipca, 8-19 lipca, od 22 lipca do 2 sierpnia. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 7– 16, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny program zajęć. W tym roku przygotowano 1381 miejsc na półkoloniach, to o 55 więcej niż w ubiegłym roku. Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą dyrektorzy szkół. Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 210 zł.

Opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia: wniosku wygenerowanego z systemu elektronicznego, kopię Karty Tarnowskiej Rodziny (jeśli taką kartę dana rodzina posiada), wypełnioną kartę kwalifikacyjną (formularz do pobrania poniżej) oraz dowodu wpłaty.

Jak informuje Wydział Sportu magistratu, niedostarczenie dokumentów w terminie do 5 kwietnia do godz. 14, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

(ww)

Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii będą aktywne wyłącznie w terminie rejestracji wniosków:

Turnus 1 - 24.06.-5.07.2019 r.            https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

Turnus 2 - 8.07.-19.07.2019 r.           https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

Turnus 3 - 22.07.-2.08.2019 r.           https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus3

Wykaz półkolonii:

Organizator

Adres

Termin

 

 

I turnus

Szkoła Podstawowa Nr 17

Tarnów, ul. Norwida 22

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 23

Tarnów, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Tarnów, ul. Skowronków 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 15

Tarnów, ul. Krupnicza 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 10

Tarnów, ul. Niedomicka 20

24.06.-5.07.

 

 

II turnus

Szkoła Podstawowa Nr 1

Tarnów, ul. Reymonta 30

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Tarnów, ul. 3 Maja 10

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 14

Tarnów, ul. Krzyska 118

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 8

Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 5

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Tarnów, ul. Szewska 7

8.07.-19.07.

 

 

III turnus

Szkoła Podstawowa Nr 9półkolonia przeznaczona także dla dzieci niepełnosprawnych

Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 6

22.07.-2.08.

Szkoła Podstawowa Nr 20

Tarnów, ul. Zbylitowska 7

22.07.-2.08.